ผกากรอง


NA
ผกากรอง
ก้ามกุ้ง(กทม.,อุตรดิตถ์) / ขะจาย, มะจาย(แม่ฮ่องสอน) / ขี้กา(ตะวันออกเฉียงเหนือ,เลย) / คำขี้ไก่(เชียงใหม่) / ดอกไม้จีน (กทม.,ตราด) / ตาปู(แม่ฮ่องสอน,เลย) / เบ็งละมาศ(เหนือ) / เบญจมาศป่า(กลาง) / ผกากรอง(กทม.,เลย) / ไม้จีน(ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์) / ยี่สุ่น(กทม.,ตรัง) / สาบแร้ง, หญ้าสาบแร้ง(กลาง,เหนือ) / สามสิบ (กลาง,ตราด) 
Cloth of gold / Hedge flower
Lantana camara L.
Lantana
camara
L.
VERBENACEAE
เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดเล็ก หรือไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ยาว 1-2 ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยมมักทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว มีกลิ่นฉุน มีหนามงอตามลำต้น
ใบ .  
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ ขนาด 3-5 x 4-6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียวเข้ม หรือด่างเขียว-เหลือง มีขนสากมือ เส้นใบเป็นร่องลึก มีขนประปราย ก้านใบยาว 1 ซม
ดอกสีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีขาว ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบและปลายยอด ช่อละ 15-25ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอก 2-3 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางดอกย่อย 0.5-0.8 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปแตรปลายแผ่บาน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกออกเป็น 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 4 อัน  มีกลิ่นฉุน 
กลุ่ม รูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.8 ซม. ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีม่วงดำ มีเนื้อนุ่ม
เมล็ด กลม 1-2 เมล็ด
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกาเขตร้อน

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง

แสงแดดจัด ดินปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย

เพาะเมล็ด ปักชำ

 

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ