ผกากรองเลื้อย


NA
ผกากรองเลื้อย
Weeping lantana
Lantana sellowiana Link & Otto
Lantana
sellowiana
Link & Otto
VERBENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ