อโร claviflora


NA
อโร claviflora
Aloe claviflora Burch. & Reynolds 
Aloe
claviflora
Burch. & Reynolds 
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ