อโร dawei


NA
อโร dawei
Aloe dawei A.Berger
Aloe
dawei
A.Berger
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ