ผักแขยง, กะออม


NA
ผักแขยง, กะออม
กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) / ผักแขยง(กลาง,ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Limnophila geoffrayi Bonati
Limnophila
geoffrayi
Bonati
SCROPHULARIACEAE
เป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 10-35 ซม. ลำต้นสีเขียวปนแดง มีขนหนาแน่น มีกลิ่นหอม
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามแบบสลับตั้งฉาก รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 0.3-1 ซม. ยาว 1-3 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักเป็นซี่ฟัน แผ่นใบสีเขียว ด้านล่างมีขน
ดอกสีม่วงแดง ออกเป็นช่อแบบกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม มีขน กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ หลอดด้านนอกมีขน  
รูปกระสวย ผลแห้งแตกออกได้
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ