ผักกะโฉม


NA
ผักกะโฉม
ผักกะโสม(กลาง) / อ้มกบ(เชียงใหม่)
Limnophila rugosa (Roth) Merr.
Limnophila
rugosa
(Roth) Merr.
SCROPHULARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ