หูปลาช่อน


NA
หูปลาช่อน
ใบเงิน(กทม.,ชลบุรี) / โพเงิน, โพด่าง, โพแดง, โพทอง, โพลาย, แสงทอง, หูกระต่าย(กลาง)
Plinted copperleaf
Acalypha wilkesiana Mull.Arg. Mooreana
Acalypha
wilkesiana
Mull.Arg.
Mooreana
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ