อโร decryi


NA
อโร decryi
Aloe decaryi Guillaumin
Aloe
decaryi
Guillaumin
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ