ลิ้นจี่


NA
ลิ้นจี่
ลิ้นจี่ป่า(ตะวันออกเฉียงใต้,เพชรบูรณ์) / สีรามัน(จันทบุรี) / สีรามันขาว(ตราด) 
Litchi  
Litchi chinensis Sonn.
Litchi
chinensis
Sonn.
SAPINDACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-35 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมใหญ่ พุ่มใบทึบและแตกกิ่งต่ำ ใบอ่อนสีเหลือง โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงเวียนสลับใบย่อย 1-4 คู่ เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 8-11 ซม. ปลายใบสอบแหลมแล้วเป็นติ่งมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมันและเกลี้ยง ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 15-18 เส้น ก้านใบยาว 3-11 มม.
สีขาวอมเขียวถึงเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงหรือช่อแบบช่อกระจะ ช่อดอกยาว 10-30 ซม. ดอกแยกเพศร่วมต้น กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยก 4-5 แฉก มีขนทั้งสองด้าน ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 มม. มีกลิ่นหอม
แบบผลผนังชั้นในแข็งมีเนื้อเมล็ดเดียวรูปไข่ สีแดงสด กว้าง 3 ซม. ยาว 3.5 ซม. เนื้อสีขาวใส 
เมล็ด แข็งรูปไข่สีดำเป็นมัน
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบริมลำธารทางภาคตะวันออกเฉียงใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกในสวนไม้ผลหรือสวนป่า

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ