ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์


NA
ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์
Litchi chinensis Sonn. 'Chakkaprad'
Litchi
chinensis
Sonn.
'Chakkaprad'
SAPINDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ