มะพร้าวทะเล


NA
มะพร้าวทะเล
ตาลทะเล(กทม.)
Coco–de–mer / Double coconut
Lodoicea maldivica (J.Gmelin) Pers.
Lodoicea
maldivica
(J.Gmelin) Pers.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ