มะเขือเทศ


NA
มะเขือเทศ
มะเขือ(กลาง) / มะเขือส้ม(เหนือ) 
Love apple / Wild tomato / Tomato
Lycopersicon esculuentum Mill.
Lycopersicon
esculuentum
Mill.
SOLANACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ลำต้นมักทอดเลื้อยไปตามดินและมีขนสีขาวหนาแน่น 
เดี่ยวมีแฉกคล้ายใบ ออกเรียงสลับปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักเว้าหรือจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียว มีขนสีขาวปกคลุม ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. 
ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงสีเขียวมี 5 กลีบ ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนด้านนอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขน
รูปกลมรี ผิวเรียบเป็นมัน มีขนาดแตกต่างกันตามพันธุ์ ผลออ่อนสีเขียว พอสุกเป็นสีแดงสด สีชมพู เปลืองบาง 
เมล็ด เล็กจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
 [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ