มะคาเดเมีย


NA
มะคาเดเมีย
Macadamia integrifolia Maiden & Betche
Macadamia
integrifolia
Maiden & Betche
PROTEACEAE
ไม้ต้น เจริญเติบโตเร็ว สูงได้ถึง 18 เมตร ทรงพุ่มแผ่ได้กว้างถึง 15 เมตร แตกกิ่งต่ำจำนวนมาก

เดี่ยว แกออกรอบกิ่งเป็นวง วงละ 3 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3 – 5 ซม. ยาว 12 – 25 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน เนื้อใบหนาเหนียว สีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเป็นลื่นและมีหนามแข็ง เมื่อใบแก่ ใบจะค่อนข้างเรียบ ก้านใบยาว 0.5 – 1.5 ซม.
ช่อดอกยาว ขาว หอมแรง ออกตามกิ่งแก่บริเวณซอกใบ ช่อห้อยยาว 15 – 25 ซม. ก้านช่อยาว 5 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมากถึง 450 ดอก แตกออกมาจากแกนช่อดอก จุดละ 2 – 4 ดอก ดอกย่อยยาว 1- 1.2 ซม. สีขาว มีเกสรเพศเมียยื่นยาวออกมา ดอกบานทยอยตั้งแต่โคนช่อไปหาปลายช่อ แต่ละดอกบานอยู่ได้ 1 – 2 วัน 
ช่อยาว ผลย่อยมีก้านผลสั้นติดอยู่บนแกนช่อ แต่ละผลรูผกลม แตกซีกเดียว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. 
เมล็ด มีเพียง 1 เมล็ด มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนา เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ เป็นไม้ผลประเภทเคี้ยวมัน
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
2
            เพาะเมล็ดงอกได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อความหนาวเย็นและลมแล้ง การปลูกเพื่อผลิตเมล็ด ควรใช้ระยะปลูกห่างกันอย่างน้อย 8 เมตร หากใช้ระยะปลูกน้อยกว่านี้ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วทรงพุ่มจะชิดกัน แต่อาจแก้ไขได้โดยการตัดแต่งกิ่งที่ปลายทรงพุ่ม เนื่องจากมะคาเดเมียออกช่อดอกที่กิ่งแก่ ชอบสงแดดจัด ความชื้นสูง และชอบขึ้นอยู่ในพื้นที่ระดับสูง
[1] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2543. ไม้ดอกหอม เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ