ชาปัตตาเวีย


NA
ชาปัตตาเวีย
ชาดอก, ชาใบมัน, ชาใบหนาม(กทม.)
Malpighia coccigera L.
Malpighia
coccigera
L.
MALPIGHIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ