ชบาแคระ


NA
ชบาแคระ
ชบาหนู(กลาง,ราชบุรี)
Hummingbird–poll / Sleeping Hibiscus
Malvaviscus arboreus Cav.
Malvaviscus
arboreus
Cav.
MALVACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ