ข่า


NA
ข่า
กฏุกกโรหินี, ข่า(กลาง) / ข่าหยวก(เหนือ) / ข่าหลวง (ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ)
Alpinia galanga (L.) Willd.
Alpinia
galanga
(L.) Willd.
ZINGIBERACEAE
เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1.5-2 ม. มีเหง้าหัวเป็นแง่งขาวอยู่ใต้ดินเป็นข้อ กาบใบเรียงเวียนซ้อนกันอัดแน่นกลมเป็นลำต้นเทียม
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ยาวแกมรูปขอบขนาน กว้าง 7-9 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียว ก้านใบเป็นกาบซ้อนกันแน่นเป็นลำต้นเทียม  
ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด มีใบประดับรูปไข่ ดอกสีขาวขนาดเล็ก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 3 กลีบ กลีบใหญ่มีริ้วสีแดง
เป็นผลแห้ง รูปทรงกลม ขนาด 0.5 ซม. ผลแก่สีดำ
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ