มันสำปะหลัง


NA
มันสำปะหลัง
ต้างน้อย, ต้างบ้าน(เหนือ) / มันตัน, มันไม้(ใต้) / มันสำโรง, สำปะหลัง(กลาง) / มันหิ่ว(พังงา)
Cassava / Manioc / Tapioca
Manihot esculenta Crantz
Manihot
esculenta
Crantz
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ