ข่าน้ำ


NA
ข่าน้ำ
กะลา (กลาง,นครศรีธรรมราช)เร่ว (กทม.,ตะวันตกเฉียงใต้) เร่วน้อย (ยะลา)
Alpinia nigra (Gaertn.) B.L.Burtt
Alpinia
nigra
(Gaertn.) B.L.Burtt
ZINGIBERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ