ละมุดไทย


NA
ละมุดไทย
ละมุดสีดา(กลาง,ตะวันออกเฉียงใต้)
Manilkara kauki (L.) Dubard
Manilkara
kauki
(L.) Dubard
SAPOTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ