ละมุดฝรั่ง


NA
ละมุดฝรั่ง
ชวานิลอ(ปัตตานี,มลายู ยะลา)
Nasebery / Sapodilla plum
Manilkara zapota (L.) P.Royen
Manilkara
zapota
(L.) P.Royen
SAPOTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ