ละมุดกระสวย


NA
ละมุดกระสวย
ละมุดฝรั่ง
Nasebery
Manilkara zapota (L.) P.Royen 'Kra Suai'
Manilkara
zapota
(L.) P.Royen
'Kra Suai'
SAPOTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ