ชะลูดช้าง


NA
ชะลูดช้าง
ซ่อนกลิ่นเถา (กลาง)
Creeping tuberose
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.
Marsdenia
floribunda
(Brongn.) Schltr.
ASCLEPIADACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ