ข่าด่างเหลือง


NA
ข่าด่างเหลือง
Alpinia sp.1
Alpinia
sp.1 
ZINGIBERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ