มหาพรหมราชินี


NA
มหาพรหมราชินี
Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R.M.K. Saunders
Mitrephora
sirikitiae
Weeras., Chalermglin & R.M.K. Saunders
ANNONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ