สวนประเทศเบลเยี่ยม

    

สวนประเทศเบลเยี่ยม

ได้จำลองรูปขดของเปลือกหอย ส่วนลึกสุดเป็นกรวยสีดำ มีความหมายว่า อนาคตที่ไม่อาจหยั่งรู้ วางบนพื้นหญ้าที่เป็นหญ้าเทียมชนิดพิเศษ ที่ทำจากเทคโนโลยีแบบใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมและสินค้าใหม่ของเบลเยี่ยม มองจากภายนอกแล้วเหมือนหญ้าธรรมชาติมาก เป็นนวัตกรรมใหม่ดูแลง่าย ลดการใช้น้ำ ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดังนั้นนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้กับคนยุคใหม่ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์