เวลาเปิด-ปิดและค่าเข้าชม

เวลาเปิด - ปิด และ ค่าเข้าชม 

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์