บริการห้องประชุม


บริการห้องประชุม

การให้บริการเช่าพื้นที่

 • อาคารนิทรรศการ 1 : ห้องจัดการประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง
  อาคารนิทรรศการ 2 : ห้องจัดนิทรรศการ ออกบูทจำหน่ายสินค้า

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • งานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” The Inaugural International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality Of Life (Local WISDOM 2012) ณ ห้องราชพฤกษ์ จำนวน 1,200 คน
  มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย”และงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชน  14 – 16 กันยายน 2555 ณ ห้องทองกวาว จำนวน 1,500 คน
  งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ (UNWTO) 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสักทอง จำนวน 300 คน
  งานแต่งงานชาวอินเดีย ณ ลานราชพฤกษ์ จำนวน 600 คน
  งานเลี้ยงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด วันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ ลานราชพฤกษ์ จำนวน 1,500 คน

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์