ลานคีตอุทยาน
ลานคีตอุทยาน 

ลานคีตอุทยาน พื้นที่จัดกิจกรรมการแสดง การบรรเลงและการขับร้องเพลงต่างๆ  ขนาดกลาง และบริเวณรอบคีตอุทยานที่มีการตกแต่งด้วยหินขนาดไม่ใหญ่นัก เพื่อใช้เป็นที่นั่งชมการแสดง ผสมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

พื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนที่รองรับได้ (คน)

ลักษณะการจัดกิจกรรม

3,905

800 – 3,900

งานเลี้ยงสังสรรค์, จัดคอนเสิร์ต

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์