เวทีวัฒนธรรม


เวทีวัฒนธรรม 

เวทีวัฒนธรรม สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงขนาดใหญ่ กอปรกับลานกว้างที่สามารถจุผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงที่ร่มเงา

พื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนที่รองรับได้ (คน)

ลักษณะการจัดกิจกรรม

4,627

1,000 - 4,500

งานเลี้ยงสังสรรค์, จัดคอนเสิร์ต

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์