เรือนไทยสี่ภาคเรือนไทยสี่ภาค 

    บ้านทรงไทย มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค โดยสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยสมัยก่อนและแสดงออกถึงภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีผลต่อรูปแบบเรือนไทยมีทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ คติความเชื่อและศาสนาในแต่ละภูมิภาค โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น 

พื้นที่ (ตร.ม.)

จำนวนที่รองรับได้ (คน)

ลักษณะการจัดกิจกรรม

1,200

200 - 400

บริการสปา, จัดแสดงนิทรรศการ,  จัดแสดงสินค้าพื้นเมือง, จัดงานแต่งงาน

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์