อาคารพืชทะเลทราย


อาคารแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนหรือทะเลทรายในกลุ่มแคดตัส 

อาคารเรือนพืชทะเลทราย

อาคารเรือนพืชทะเลทรายได้จัดแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนและพืชทะเลทราย ไม้อวบน้ำและกระบองเพชรไม้ทนแล้งทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 131 ชนิด โดยพืชที่นำมาจัดแสดงนี้มีโครงสร้างและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน ออกแบบการจัดสวนด้วยการแยกออกตามสายพันธุ์ พืชเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตเติบโตในทะเลทราย อากาศแห้งแล้งและไม่มีน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถต้านทานต่อช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยการกักเก็บน้ำภายในทุกส่วน ต้องต่อสู้ภายในอากาศร้อนแห้งแล้ง ผิวต้นและใบมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้ง บ้างปกคลุมด้วยหนามแหลมคม ป้องกันอันตรายจากสัตว์หรืแมลง และป้องกันการระเหยน้ำออกจากลำต้น รากดูดน้ำได้รวดเร็วก่อนจะซึมหายไปในดินทราย สำหรับพืชไม้อวบน้ำ (Succulent) มีการแบ่งกลุ่มไม้อวบน้ำเป็น 4 ประเภท คือ

 

1. ใบอวบน้ำ ( Leaf Succulent ) ใบจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่เซลล์ ผิวมันป้องกันการคลายน้ำ ลำต้นจะสั้น

2. ลำต้นอวบน้า ( Leaf Succulent ) ลำต้นอวบน้ำ บรรจุน้ำจะทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ที่เซลล์ใบจะหดสั้นหรือไม่มีเพื่อลดพื้นที่ในการคายน้ำและระเหยของน้ำ

3. รากอวบน้ำ ( Root Succulent ) ขนาดของรากจะใหญ่กักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนและสัตว์แทะกิน ในช่วงที่แล้งนานๆ ต้นและใบอาจจะสลัดหลุดร่วงไปเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

4. พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ ของพืชสะสมน้ำมากกว่าหนึ่ง ( Combination of the above type )  กล่าวคือ พืชอาจจะกักเก็บน้ำไว้ที่รากและลำต้น หรือ ใบ

 ในอาคารพืชทะเลทรายได้รวบรวมพันธุ์ที่หายากและมีมูลค่าเช่น กระบองเพชรโกลเด้นแบเรล แบล็คบอย โอล์ดแมน เล็บเหยี่ยว นิ้วนางรำ อากาเว่ เตกีล่า และไม้อวบน้ำ

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์