สวนกรุงเทพมหานคร


สวนกรุงเทพมหานคร

ชื่อสวน:  ฉลองราชราชา กรุงเทพธารา พฤกษาเมืองสวน

แนวคิด:  การบำบัดน้ำเสีย การสร้างพื้นที่สีเขียวและการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของน้ำ

เนรมิตสวนสวยสไตล์เรียบง่ายตามโครงการพระราชดำริ เน้น “เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานพอใช้ ทรัพยากรไม่รั่วไหล สุขใจเมืองน่าอยู่” โดยนำเสนอ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการนำเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครมาจัดแสดง คือเสาชิงช้า และอาคารสีเขียว ซึ่งจำลองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มาตั้งไว้ในสวนด้วย

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์