สวนจังหวัดราชบุรี

สวนจังหวัดราชบุรี

ชื่อสวนเมืองแม้นพิมานมาศ ราชบุรี

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้หลักการ เศรษฐกิจพอเพียงและไม้ อย่างประโยชน์ อย่าง ของพระองค์ท่านมาจัดให้เป็นสวนสวยมีสาระ โดยภายในสวนจะจัดให้มี ศาลา เหลี่ยม และตกแต่งด้วยของดี จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นดินแดนแห่งเมืองโอ่งมังกรและ ประดับบริเวณด้วยสวนกล้วยไม้หลากพันธุ์ พร้อมพันธ์ไม้หายาก

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์