สวนบริษัท


สวนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ชื่อสวน: ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร ใต้ร่มพระบารมี

แนวคิด: ฝนหลวง

ภายในสวนประกอบด้วยต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่กลางสวน อีกด้านหนึ่งของสวนปลูกต้นไทร ทั้ง องค์ประกอบหลักนี้สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิต โดยใช้ความสงบร่มเย็นของต้นโพธิ์ สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุข และใช้ร่มไทรเป็นที่พักพิงแก่ผู้เข้าชมงาน

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์