สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย


สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อสวน: ภูมิพลมหาราชเฉลิมราชย์ 60 ปี

แนวคิด: ผสมผสานแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้จำลองเรือใหญ่ที่สวยงามขณะแล่นฝ่าคลื่นบนท้องทะเลแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีสีสันสวยงามโดยเน้นเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน การนำน้ำดีไล่น้ำเสีย การทำการเกษตรแบบยั่งยืน

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์