สวนประเทศภูฏาน


สวนประเทศภูฏาน

“หิมาลายันแห่งสันติภาพ” ได้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมสไตล์ภูฏาน ที่มีเอกลักษณ์ของงานแกะสลักหินอันประณีตสวยงาม ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์นำโชคต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์ทางศาสนา ซึ่งนำมาแกะสลักประดับบริเวณประตู และซุ้มแบบท้องถิ่น เน้นงานประติมากรรม และงานฝีมือแกะสลักหินและไม้อันงดงาม ด้านในมีความหลากลายทางด้านพืชสวน อาทิเช่น สวนไม้หอม สวนสมุนไพร สวนเฟิร์น สวนไม้ดอก

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์