สวนประเทศกัมพูชา


สวนประเทศกัมพูชา

ได้ย่อส่วนของนครวัดซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกไว้ในตู้กระจก ด้านข้างของสวนเป็นภาพขนาดใหญ่ในบรรยากาศของนครวัด ส่วนประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกัมพูชา ซึ่งแกะสลักอย่างงดงาม รวมทั้งประติมากรรมรูปสิงห์ด้วย

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์