สวนประเทศเคนย่า


สวนประเทศเคนยา

จัดสวนแบบแอฟริกา ใช้พืชพันธืที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งอาจดูแห้งแล้งแต่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ภายในสวนมีกระท่อมพื้นเมืองแบบแอฟริกา มุงหลังคาด้วยหญ้า และมีตุ๊กตาไม้แกะสลักทั้งที่เป็นรูปคนและสัตว์

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์