สวนประเทศจีน


สวนประเทศจีน

แนวคิดของสวนนี้คือ "ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและการก่อสร้างของมนุษย์" การจัดสวนของจีนบนพื้นที่ 1,000 ตร.ม. จัดสร้างตามประเพณีการสร้างสวนที่สืบทอดกันมา

โดยจำลองเอาภูเขาและแม่น้ำตามธรรมชาติ สร้างทิวทัศน์ในรูปแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและการก่อสร้างของมนุษย์ เป็นการจัดสวนที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพสวนที่สวยงามในสมัยราชวงศ์ถัง อันเป็นยุคที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในประเทศจีน รัฐบาลจีนจึงสร้างเก๋งจีนในยุคราชวงศ์ถังและเจดีย์ไว้ภายในสวนเพื่อสื่อให้ประชาชนไทยได้ทราบว่า ชาวไทยและชาวจีนส่วนใหญ่ต่างก็นับถือศาสนาพุทธ และมีความสัมพันธ์เสมือนบ้านพี่เมืองน้องมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้และหินประดับก้อนใหญ่ที่นำมาจากจีนโดยตรง ประดับที่บริเวณประตูทางเข้า

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์