สวนประเทศอิหร่าน


สวนประเทศอิหร่าน

ในสวนงดงามด้วยศาลาฮาฟิชเย่ สุสานของกวีฮาเฟซผู้โด่งดัง และเป็นที่รักของทุกคนในอิหร่านเป็นการถวายสถานที่ ที่ได้ถวายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ลือชื่อแห่งหนึ่งในอิหร่าน นอกจากนั้นยังได้แสดงพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์