สวนเกียวโต โอซาก้า เฮียวโกะ


สวนเมืองเฮียวโกะ เกียวโต โอซาก้า

สวนญี่ปุ่นในนาม 3 จังหวัดนี้จัดแบบสวนคาเระซันวุย (สวนแบบแห้ง) ตกแต่งด้วยรั้วไม้ไผ่ ใช้หินปูเป็นทางเดิน และตกแต่งสวนด้วยหิน ภายในสวนยังมีท่าเรือที่แสดงถึงความเจริญของโอซาก้า ทางเดินยาวจากทางเข้าบ้านที่เรียกว่า มาชิย่า คือความงามสง่าของเกียวโต และความสงบเงียบภายในสวนคือเฮียวโกะ ซึ่งเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์