สวนประเทศมาเลเซีย


สวนประเทศมาเลเซีย

ได้จำลองสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านชาวมาเลเซียแบบท้องถิ่นมีสนามแบบเปิดโล่ง สวนเกษตร และสถาปัตยกรรมของมาเวเซียที่เรียกว่าบ้านบัมบังซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่สไตล์มาเลเซียจัดแสดงไว้

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์