สวนประเทศเวียดนาม


สวนประเทศเวียดนาม

จัดสร้างสวนด้วยการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นการสื่อให้เห็นถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างประเทศจีนและศาสนาพุทธ ตัวอาคาร หรือ เก๋งจีนตกแต่งด้วยตู้ โต๊ะ เก้าอี้ แบบจีน ทั้งสองชั้น บริเวณทางเข้าด้านหน้าตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด ตุ๊กตาหิน และก้อนหินขนาดใหญ่ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยตรง

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์