สวนประเทศตุรกี


สวนประเทศตรุกี

เป็นการออกแบบสวนแบบ เติร์ก ในแนวคิด ความรักเพื่อมนุษยชาติ ด้วยศิลปะการจัดวางกระเบื้องโมเสคเป็นกำแพงที่สวยงามและลานน้ำพุซึ่งเป็นประตะมากรรมรูปปั้นชายหญิงคู่หนึ่ง พื้นที่สวนแสดงถึงวัฒนธรรมประจำชาตินับตั้งแต่ เรือจำลอง นาฬิกาทรายและไม้พื้นเมืองของตุรกี พร้อมกันนี้ ได้จัดวางพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้านหน้าของสวนเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วย

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์