งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554


ภาพประกอบ

วิดีทัศน์