สวนประเทศมอร็อกโค


สวนประเทศโมร็อคโค

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมของฟินีเชียน โรมัน อาหรับ อันคาลูเซียน และแอฟริกา ไว้ด้วยกัน มีน้ำพุกลางสวนและลานสำหรับนั่งพักผ่อนชมดอกไม้ที่ปลูกไว้รอบๆสวนโดยเฉพาะกุหลาบ

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์