สวนประเทศแอฟริกาใต้


สวนประเทศแอฟริกาใต้

แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณไม้ของแอฟริกาใต้ โดยนำพืชพื้นเมืองและพืชทะเลทรายเกือบ 30 ชนิดมาจัดแสดง และสถาปัตยกรรมที่ใช้ในสวนเน้นถึงความแข็งแรงตามแบบฉบับของแอฟริกาใต้ โดยมีก้อนหินแกะสลักเป็นหน้าคน รวมทั้งการนำหินมาร้อยเป็นม่าน มาแสดงภายในสวน

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์